Kofferbakmarkt.eu
Georganiseerd door St Joris - St Joost
Reglement
 

Reglement

Aankomst
Bij aankomst wijst de organisatie de plaats aan waar u uw voertuig kunt parkeren. Verkopers kunnen na het inrijden, hun voertuig niet meer het terrein afrijden. (het zgn afzetten/brengen/halen)

Uitsluitingen van deelname
Het niet opvolgen en/of voldoen aan de onderstaande voorwaarden betekent uitsluiting van verdere deelname aan de kofferbak markt. Eerder betaalt deelnamegeld wordt niet terugbetaald.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld dient bij de toegang van de markt contant en gepast betaald te worden.

Partij-/ nieuwgoed
Het aanbieden van partijen /nieuwe goederen is verboden. De overtreder zal bij constatering hiervan worden gesommeerd de betreffende goederen direct te verwijderen. Bij herhaling wordt de overtreder voor deelname aan de betreffende en toekomstige markten uitgesloten.

Verkoop van illegale goederen
Het is verboden om de volgende illegale goederen op de kofferbakmarkt aan te bieden: gestolen goederen, illegale software /dvd/cd/video, wapens (welke vallen onder de wapenwet), levende dieren, pornografisch materiaal en overige aanstootgevende goederen.

Brandbare stoffen e.d.
Het is verboden om brandbare stoffen of goederen met brandbare stoffen (gasflessen, munitie, vuurwerk e.d.) aan te bieden.

Voortijdig inpakken/verlaten
Het is niet toegestaan voortijdig in te pakken en/of het kofferbakmarkt terrein te verlaten. Na aanvangstijd en voor opruimtijd zijn geen voertuigbewegingen op het terrein toegestaan.

Afval
Het is niet toegestaan afval en/of goederen binnen of buiten de verkooplocatie achter te laten. Bij constatering hiervan worden de opruimkosten op de overtreder verhaald.

Reclame
Het maken of distributeren van reclame of propaganda materiaal is zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisatie verboden.

Einde kofferbakmarkt
De toegewezen plaats dient uiterlijk 1 uur na beëndiging van de kofferbakmarkt opgeruimd te zijn.

Aansprakelijkheid
Deelname geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie sluit elke directe en/of indirecte schade uit zowel voor, tijdens en na de kofferbakmarkt.

Catering
De verkoop van drank en etenswaren is alleen toegestaan door de organisatie zelf of een daartoe door de organisatie aangewezen cateraar.

Overige
Daar waar niet in dit reglement wordt voorzien, beslist de organisatie.